•  

        Wychowawcami grupy są lic. Agnieszka Nieczyperowicz i mgr Sabina Szindler.