•            
                      Wychowawcą jest mgr Dagmara Tokarska
        ,