•  

     Informujemy, że nasza szkoła bierze udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej

     Tytuł projektu: "KALEJDOSKOP wiedzy i umiejętności uczniów mikołowskich szkół podstawowych"

      

     Cel projektu:
     Podniesienie jakości oferty edukacyjnej 10 mikołowskich szkół podstawowych w okresie od czerwca 2019 do czerwca 2020 roku poprzez:
     rozwijanie wśród 850 uczniów/uczennic kompetencji kluczowych na rynku pracy
     przeszkolenie 40 nauczycieli
     zakup sprzętu TIK oraz specjalistycznych pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć edukacyjnych
     realizację programów wspomagających szkołę w procesie indywidualnego wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ucznia młodszego

     Beneficjent: Gmina Mikołów

     Kwota dofinansowania:
     744 895,12 zł
     Wartość projektu:
     827 661,25 zł

      

      W szkole prowadzone będą zajęcia dla uczniów klas I- III. Nasza oferta dotyczy zajęć matematycznych, przyrodniczych , lingwistycznych, logopedycznych, z arteterapii oraz indywidualnych specjalistycznych zajęć terapeutycznych. Wszyscy uczniowie biorący udział
     w zajęciach będą mogli poszerzać swoją wiedzę, rozwijać zainteresowania oraz wyrównywać szanse edukacyjne.