• numery kont

    • Opłata za żywienie - MBS MIKOŁÓW

     05 8436 0003 0000 0000 1456 0006

      

     Opłata za godziny pobytu - MBS MIKOŁÓW

     05 8436 0003 0000 0000 1456 0006

      

     Wpłata na Radę Rodziców - MBS MIKOŁÓW

     16 8436 0003 0000 0000 1456 0002

      

     W roku szkolnym zajęcia na basenie odbywają się w ramach godzin z wf,
     dlatego są darmowe.

   • Kontakt

    • sekretariat@zsp.mikolow.eu
    • Zespół Szkolno-Przedszkolny - P-13 i SP-11
    • suchonkasia@wp.pl - Katarzyna Ziach
    • 32-2260624
    • ul.Skalna 10 43-190 Mikołów
    • https://www.facebook.com/zspmikolow
    • Kontakt mailowy z Dyrektorem - przez sekretariat.
    • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zsp.mikolow.eu
    • sekretariat@zsp.mikolow.eu