•             

   •  

     
     
    SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, ŻŁOBEK w Mikołowie od 25.05.2020.
    Szanowni rodzice dzieci mikołowskich placówek,
    na wstępie bardzo gorąco namawiam Państwa, by jeżeli to tylko możliwe pozostawić dzieci w domu z uwagi na rosnącą ilość zakażeń na Śląsku oraz pojawiające się informacje z kraju o zakażeniach lub podejrzeniach o zakażeniach wśród pracowników placówek opiekuńczych czy oświatowych. Warto więc wykorzystać zasiłek, który został przedłużony do 14 czerwca.
    .
    Z uwagi natomiast na postępujące „odmrażanie” i rodziców pracujących, staramy się wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i w miarę możliwości bezpiecznie i rozsądnie uruchamiać nasze placówki.
    .
    Tak więc informuję, że:
    .
    1 – od poniedziałku 25 maja:
    .
    1a – ruszają zajęcia rewalidacyjne w szkołach dla uczniów rodziców, którzy ustalą z dyrektorem konieczność rozpoczęcia ich w trybie bezpośrednim,
    .
    1b – dla uczniów klas 1 – 3 rodziców pracujących, którzy nie mają z kim zostawić dzieci, uruchamiamy zajęcia tylko opiekuńcze w świetlicach w szkołach. Proszę zwrócić uwagę, że będą to tylko zajęcia opiekuńcze a nie dydaktyczne. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone nadal tylko zdalnie, tak więc dzieci w świetlicach będą pozbawione kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia dydaktyczne zdalnie. Szkoły nie zapewnią też dzieciom w świetlicach posiłków. Wszelkie szczegóły uczestnictwa dzieci w zajęciach świetlicowych proszę wcześniej uzgadniać w szkołach.
    .
    1c – ruszą bezpośrednie konsultacje w szkołach dla uczniów klas 8, jednak po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z nauczycielami,
    .
    1d – w przedszkolach ruszą zajęcia tylko opiekuńcze. Wszelkie szczegóły tych zajęć i uczestnictwa należy ustalać w kontakcie z przedszkolami.
    .
    1e – żłobek pozostaje nadal zamknięty do czasu wykluczenia ewentualnego zakażenia wirusem pracowników.
    .
    Informacja zasiłek: https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony-przysluguje-rowniez-po-otwarciu-zlobka

    Z uszanowaniem
    Burmistrz Mikołowa
    Stanisław Piechula
     
     

     

     

    Informacja dotycząca wznowienia pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie

     

                Zwracam się do Państwa z prośbą o przeanalizowanie swojej decyzji odnośnie  posłania dziecka do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego od 25.05.2020 r.

                Biorąc pod uwagę wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zaplanowałem od 25.05.2020 r. uruchomienie pracy w 2 grupach przedszkolnych oraz w 1 klasie szkolnej (ilość ta może ulec zmianie ze wzg. na ewentualne braki kadrowe -opieka nad dzieckiem, zwolnienia lekarskie pracowników). Do każdej z grup/klas może zostać przyjętych 12-ro dzieci/uczniów (z zachowaniem wytycznych 4m2/ dziecko/uczeń). Z uwagi na konieczność zachowania wszystkich wytycznych GIS i MZ w placówce zostaje zmieniony harmonogram pracy zarówno Przedszkola oraz Szkoły-  zostaną utworzone nowe grupy przedszkolne/klasy szkolne uwzględniające czas pobytu dziecka w przedszkolu/ ucznia w szkole (a nie dotychczasowe grupy wiekowe). W związku z powyższym może nastąpić również zmiana personelu opiekującego się poszczególnymi grupami/klasami; ponadto na teren przedszkola/szkoły zostaną wpuszczani tylko wychowankowie-po wcześniejszym pomiarze temperatury dziecka/ucznia.

    Zdajemy sobie sprawę  z tego, iż sytuacja ta może być trudna dla dzieci/uczniów (zwłaszcza dla dzieci młodszych), dlatego też pragniemy zapewnić Państwa, iż pracownicy ZSP realizując wszystkie wytyczne będą starali zapewnić się wszystkim dzieciom/uczniom poczucie bezpieczeństwa i przyjazne warunki pobytu, a Państwa prosimy o rozmowę z dziećmi na ten temat i przygotowanie ich do zmienionej (trudnej dla wszystkich) sytuacji.

    Prosimy również o zapoznanie się i rygorystyczne przestrzeganie procedur dotyczących wznowienia zajęć w ZSP (dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego).

     

    Rodzice, którzy oboje pracują i muszą pozostawić dziecko/ucznia w ZSP proszę o wypisanie wniosku o wznowienie opieki i informacji o przetwarzaniu danych osobowych (Klauzula), które znajdują się na naszej stronie internetowej https://zspmikolow.edupage.org/ i dostarczenie do placówki   do czwartku 21.05.2020 r. (godziny pracy 8.00- 14.00).

    Z życzeniami zdrowia

    Tomasz Macha

                                                                                                                                                  Dyrektor ZSP w Mikołowie

             

     

    WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO
    W MIKOŁOWIE

    Uruchomienie działalności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mikołowie, podyktowane jest udzieleniem pomocy w opiece nad dzieckiem tym rodzicom, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania poza miejscem zamieszkania.

    Uwzględniając rekomendacje MEN oraz wytyczne przeciwepidemiczne GIS w sytuacji zapobiegania
    i zwalczania COVID-19, przeliczając powierzchnię i możliwości kadrowe -  przedszkole dysponuje maksymalnie 53 miejscami dla dzieci ( liczba może ulec zmianie: zmniejszeniu lub zwiększeniu), szkoła dysponuje 34 miejscami dla uczniów (liczba może ulec zmianie: zmniejszeniu lub zwiększeniu).

    Z dniem 25 maja 2020r. obowiązuje nowy podział na grupy/klasy oraz przydzielenie opiekunów. Organizacja pracy, ma za zadanie uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup/klas dzieci.  Jedna grupa/klasa dzieci licząca do 12 osób, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali pod opieką przydzielonych, tych samych opiekunów. Grupowanie dzieci będzie uwzględniać deklarowane godziny pobytu w przedszkolu/szkole.

     Zainteresowani rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy
    z opieką w domu, są zobowiązani do zapoznania się z 
    Zarządzeniem_dyrektora.pdf dotyczącym wprowadzenia następujących procedur:

    Procedura_dotycząca_funkcjonowania_placu_zabaw_i_boiska_wielofunkcyjnego_w_ZSP_Maj_2020.pdf

    Procedura_mycia_i_dezyfekcji_w_ZSP_Maj_2020.pdf

    Procedura_odbioru_i_przekazywania_dzieci_w_ZSP_Maj_2020_(1)-1.pdf

    Procedura_zakażony_pracownik_w_ZSP_Maj_2020-1.pdf

    Procedura_zarażone_dziecko_w_ZSP_Maj_2020.pdf

    Procedura_żywienia_w_ZSP_Maj_2020.pdf

    oraz z

    WNIOSEK_O_WZNOWIENIE_OPIEKI_PRZEDSZKOLNEJ-SZKOLNEJ_W_OKRESIE_EPIDEMII_W_ZSP_(1).pdf.

     

     Do wniosku prosimy dołączyć podpisaną Klauzula_RODO_ZSP.pdf dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

     Wniosek i klauzulę należy dostarczyć do sekretariatu – czynny w godz. od 800-1400. Rodziców, którzy  deklarują  konieczność opieki i zgłaszają dziecko na zajęcia opiekuńcze spełniając przy tym warunki zawarte we wniosku i procedurach prosimy o wypełnienie wniosku i klauzuli do dnia 21.05.2020r.      

    DODATKOWE OBOWIĄZKI RODZICÓW

    Dodatkowe_obowiazki_rodzicow_w_ZSP_Maj_2020_(1).docx

     

    REKOMENDACJE GIS- ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

    Rekomendacje_GIS_____zajecia_rewalidacyjne.docx

     

    WYTYCZNE GIS ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

    wytyczne-gis-zlobki-przedszkola-pierwsza-aktualizacja(1).pdf

     

    KOMUNIKAT MEN- KALENDARZ ZMIAN W SZKOŁACH I PLACÓWKACH DO WAKACJI.

    Kalendarz_zmian_w_szkolach_i_placowkach_do_wakacji_-_komunikat_MEN_(1).pdf

     

     

     

    DRODZY RODZICE

    Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
    z dnia 24 kwietnia 2020r.
    informuję, iż

     do 24.05.2020 r. działalność

    Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

    zostaje w dalszym ciągu czasowo ograniczona

    • do 24.05.2020 zajęcia dydaktyczno -wychowawcze
     oraz opiekuńcze całkowicie są zawieszone
     (wprowadzone zostaje kształcenie na odległość)
    • Szczegółowe informacje i komunikaty proszę śledzić na bieżąco na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Zdrowia
     oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej

     jak również strony internetowej
     Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
    • Proszę Rodziców w tym trudnym dla nas wszystkich czasie
     o zrozumienie i współpracę. Mając na uwadze Państwa trud
     w wychowanie i edukację dzieci, będziemy starać się dostosować kształcenie na odległość do możliwości Państwa i Waszych dzieci,
     biorąc pod uwagę Państwa pracę zawodową oraz możliwości sprzętowe
     i organizacyjne potrzebne do pracy zdalnej Waszych dzieci
    • Szanowni Rodzice, drodzy Wychowankowie
     Prosimy o współpracę z Waszymi nauczycielami
     i zapoznanie się z organizacją zajęć w przedszkolu
     i szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSP Wspólnie wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość przetrwamy ten trudny czas dla nas Wszystkich

    Pozdrawiam serdecznie Dyrektor ZSP mgr Tomasz Macha

     

     

    rozporządzenie-w-sprawie-szczególnych-rozwiązań-ar_t.-30c(1).pdf

    2020.03.20_kształcenie-na-odległość_nowe-regulacje-prawne_men(1).docx

     

    2020_03_11_Zawieszenie_zajęć_w_przedszkolach_szkołach_i_placówkach_MEN(1).pdf

    WAŻNA_INFORMACJA(1).docx

    PROCEDURA_POSTĘPOWANIA.pdf

     

 • Partnerzy

 • Biuletyn informacji publicznej
 • Librus Synergia