• Wychowawcami są mgr  Katarzyna Wąchała, mgr Dorota Chodór

     Świetlica jest czynna od godziny 7:00 do 17:00.

     W świetlicy

     W świetlicy jest bardzo ciekawie,
     w świetlicy czas płynie zabawniej.
     Kto często przebywa w świetlicy,
     Nie snuje się sam po ulicy.

     Tu czeka Cię przygód wiele.
     Tu wokół są przyjaciele.
     Tu bawisz się, uczysz, grasz,
     Co dzień wiele przygód masz.

     Możesz w teatrzyku
     być królewną, wróżką,
     która bajki opowiada
     misiowi na uszko.

     Możesz także, śpiewać,
     i mówić wierszyki,
     możesz z Krzysiem zawirować
     w takt pięknej muzyki.

     Kto lubi malować,
     chwyta akwarele,
     namaluje lasek, chmurki,
     robi się weselej!

     A gdy kłopot masz z ćwiczeniem
     z geometrii, z ortografii
     pani zawsze Ci pomoże,
     bo wiele potrafi.

     A więc spędzaj czas w  świetlicy.
     Baw się razem z nami,
     a zapełnisz świat swój wokół
     przyjaciółmi, przygodami.

      

     Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

      

     Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie
      i pożytecznie spędzić czas, przed i  po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.
     Na początku roku dzieci zostały zapoznane z regulaminem świetlicy, poznały prawa i obowiązki uczestnika świetlicy szkolnej, a także zawarły kontrakt świetlicowy, który został wywieszony w widocznym miejscu.

      

     Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:

     • zajęcia plastyczno-techniczne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.
     • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania również czytanie wierszy, opowiadań, bajek, odgrywanie scenek dramowych.
     • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
     •  zajęcia ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy  w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
     • zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;
     • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, zajęcia z wykorzystaniem tabliy interaktywnej.

     Podczas przebywania w świetlicy dzieci mają  również czas przeznaczony na zjedzenie posiłku przyniesionego z domu, odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek  w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań.

      

     PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH W ROKU 2022/2023

      

     • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,, Świetliczaki na tropie... kolorów świata"

     • Ogólnopolski Projekt Społeczno - Edukacyjny ,,Każdy Inny - Wszyscy Równi"

     • Ogólnopolski Projekt ,,Zabawa Sztuką"

     Grupa Świetliki wzięła udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno - Społecznym

     "W cudownym świecie z Wami - Niebieskimi Motylami". Celem projektu było budowanie świadomości społecznej na temat autyzmu i zespołu Aspergera.

     Zostały przeprowadzone następujące zadania w ramach projektu

     - przeczytano oraz omówiono książkę pt. "KOSMITA" - Roksany Jędrzejewskiej- Wróbel

     - przygotowano gazetę przedstawiającą najważniejsze informacje dotyczące trudności z jakimi zmagają się osoby z autyzmem

     -wykonanano pracę plastyczną przedstawiającą błękitnego motyla, będącego motywem przewodnim projektu

     -wykonanano pracę plastyczną pt. " Rozumiem, akceptuję , podziwiam"

     - wykonanano "niebieskie zdjęcie" w celu solidarności z osobami dotkniętymi autyzmem