•  

      Wychowawcami grupy są

      mgr Beata Zasucha

      mgr Agnieszka Juskowiak