•  

      Wychowawcami grupy są

      mgr Mirela Buba

      Beata Pawłowska