•  

     Uwaga rodzice dzieci zakwalifikowanych!
      

     Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa dotyczącym rekrutacji do szkół rodzice dzieci widniejących 

     na liście kandydatów zakwalifikowanych                                  zobowiązani są do zgłoszenia się do sekretariatu w celu pobrania dokumentu:

     Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły”.

     Dokument można otrzymać w sekretariacie                          

     od 24.03. 2022 r. bądź pobrać ze strony.

     Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców  należy zwrócić

     do 06.04.2022 r.
     Jest to warunek niezbędny, aby dziecko znalazło się                     

     na liście dzieci przyjętych do szkoły, która będzie podana do wiadomości 07.04.2022 r.

     informacja_o_potwierzdeniu_woli.docx

     POTWIERDZENIE_WOLI_22-23.docx

      

      

      

      

     ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 11 im. JANUSZA KORCZAKA W MIKOŁOWIE

     Szanowni Rodzice,
     rozpoczęły się zapisy uczniów z obwodu szkoły do klas pierwszych

     w tym celu:

     1. Należy pobrać i wypełnić :

     ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO  W OBWODZIE SZKOŁY

     oraz pobrać i zapoznać się z

                                            KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ.

     Druki można pobrać ze strony internetowej

     (www.zsp.mikolow.eu w zakładce REKRUTACJA)

     lub w sekretariacie ZSP w godz. 8:00-15:00.

     2. Zgłoszenie należy dostarczyć do sekretariatu w terminie

     od 28 lutego do 7 marca 2022 r.

     Do obwodu Szkoły Podstawowej nr 11 im. Janusza Korczaka należą następujące ulice:

     ul. Astrów - wszystkie numery

     ul. Bażancia - wszystkie numery

     ul. Brzozowa - od Cieszyńskiej numery 2-132 parzyste i 21-131 nieparzyste

     ul. Cieszyńska - prawa

     ul. Drozdów - wszystkie numery

     ul. Irysów - wszystkie numery

     ul. Jasna - od Cieszyńskiej (numery od 11 do 144 wszystkie)

     ul. Jastrzębia - wszystkie numery

     ul. Kosów - wszystkie numery

     ul. Kuźnicka - wszystkie numery

     ul. Kwiatowa - wszystkie numery

     ul. Marii Konopnickiej - wszystkie numery

     ul. Mieczysława Dzieńdziela - wszystkie   numery

     ul. Narcyzów - wszystkie numery

     ul. Orla - wszystkie numery

     ul. Przyjaźni - wszystkie numery

     ul. Reta - wszystkie numery

     ul. Reta Śmiłowicka - wszystkie numery

     ul. Różana - wszystkie numery

     ul. Skalna - wszystkie numery

     ul. Skowronków - wszystkie numery

     ul. Sowia - wszystkie numery

     ul. Storczyków - wszystkie numery

     ul. Szpaków - wszystkie numery

     ul. Zielona - wszystkie numery.

      

     KLAUZULA INFORMACYJNA
     Klauzula_informacyjna.pdf
     ZARZĄDZENIE BURMISTRZA
     ZARZADZENIE_BURMISTRZA_MIKOLOWA.pdf
     ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE
     ZGLOSZENIE_DZIECKA_ZAMIESZKALEGO_W_OBWODZIE(2).doc
     ZGŁOSZENIE DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO POZA OBWODEM
     WNIOSEK_O_PRZYJECIE_DZIECKA_SPOZA_OBWODU.doc