• PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

    Przewodnicząca - Martyna Centkowska- Strzelczyk

    Zastępca - Sylwia Kubok

    Sekretarz - Maja Friedrich - Nowak