• PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

    Przewodnicząca - Sylwia Juraszczyk-Kubok

    Zastępca - Rafał Gil

    Sekretarz - Patrycja Miecznikowska-Janota