• PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

    Przewodnicząca - Katarzyna Skutela

    Zastępca - Rafał Gil

    Sekretarz - Miłosz Kurzeja