• Wychowawcami grupy są

        mgr Beata Zasucha

        lic Beata Pawłowska