• Nasza oferta

    •  

     Nasza placówka oferuje państwu:

     - wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która jest otwarta na indywidualne potrzeby dzieci
        *oligofrenopedagodzy,
        *surdopedagodzy,
        *tyflopedagog,
        *logopeda,
        *psycholog,
        *pedagog
     - nowoczesne metody: m.in. metodę "Ruchu Rozwijającego" Weroniki Sherborne, metodę "Dobrego Startu" Marty Bogdanowicz, metodę "Beti Strauss"
                                                                                                                                                                 - rzetelne przygotowanie do kontynuowania nauki w następnym etapie edukacyjnym
     - zajęcia rewalidacyjne

     - zajęcia logopedyczne
     - zajęcia z psychologiem i pedagogiem
     - imprezy kulturalno - rozrywkowe

     - dbanie o rozwój społeczny i zdrowotny
     - wyjazdy na basen


      

      

     Na co zwracamy szczególną uwagę:

     - rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów
     - wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia
     - rozwój fizyczny dzieci
     - pomoc najbardziej potrzebującym
     - rozwijanie fantazji i wyobraźni dziecięcej
     - kształtowanie umiejętności społecznych
     - kształtowanie podstawowych powinności moralnych
     - dostarczanie doświadczeń do nabywania umiejętności rozumienia, słuchania, mówienia
     - kształtowanie wrażliwości muzycznej i plastycznej
     - tworzenie warunków do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej

     - wykwalifikowana kadra pedagogiczna

      

     Co nas wyróżnia:

     - jesteśmy przedszkolem z grupą integracyjną w Mikołowie
     - jesteśmy szkołą z oddziałem integracyjnym
     - współpracujemy z innymi szkołami, przedszkolami, Warszatami Terapii Zajęciowej, Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Wyrach, Domem Dziecka w Orzeszu, Policją, Strażą Pożarną, Biblioteką Publiczną w Mikołowie
     - uczestniczymy w wielu konkursach: plastycznych, tanecznych, sportowych, poetyckich
     - bierzemy czynny udział w wielu akcjach:

     • Akademia Aquafresh 
     • Moje miasto bez elektrośmieci
     • Śniadanie daje moc
     • Problem z głowy
     • Ratujemy i uczymy ratować
     • Kubusiowy Świat Natury
     • Góra grosza
     • Zaczytani - stwórzmy bibliotekę
     • Szkoła czystych rąk
     • Zbiórka żywności dla zwierząt
     • Zboża jemy, zdrowo żyjemy
     • Poczytaj Bratkowi
     • Mamo, tato, wolę wodę
     • Dzieciństwo bez próchnicy


     - organizujemy imprezy środowiskowe
     - organizujemy wiele ciekawych wycieczek krajoznawczych,  wyjazdów do teatrów