• numery kont

    • Opłata za żywienie - MBS MIKOŁÓW

     05 8436 0003 0000 0000 1456 0006

      

     Opłata za godziny pobytu - MBS MIKOŁÓW

     05 8436 0003 0000 0000 1456 0006

      

     Wpłata na Radę Rodziców - MBS MIKOŁÓW

     16 8436 0003 0000 0000 1456 0002

      

     W roku szkolnym zajęcia na basenie odbywają się w ramach godzin z wf,
     dlatego są darmowe.