• Wychowawcami są:

    lic Alina Leśnik

    mgr Małgorzata Kołotyło

    nauczyciel współorganizujący proces kształcenia mgr Anna Abramczyk