• Wychowawcą jest 

    lic. Agnieszka Nieczyperowicz

    Beata Pawłowska

    pomoc do dziecka Dorota Blaski