• Wychowawcą jest 

        lic. Alina Leśnik

        nauczyciel współorganizujący proces kształcenia mgr Justyna Różańska