•  

        Wychowawcami grupy są lic Alina Leśnik i mgr Magdalena Kąkol        Z NASZEGO ŻYCIA