• W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach projektu
    „Szkoła otwarta na wiedzę”.  Projekt jest
    współfinansowany ze środków unijnych
    .

    Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej, poprzez realizację kompleksowych programów wspomagających szkołę w procesie indywidualizacji pracy
    z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  oraz wsparcie ucznia młodszego.

    W projekcie uczestniczą:

    • uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
    • uczniowie  klasy I.

    Wsparcie dla uczniów obejmuje zajęcia w grupach , do których uczniowie zostali wybrani 
     w wyniku rekrutacji . Są one prowadzone w postaci bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 30 godzin w ciągu bieżącego roku szkolnego i są prowadzone przez nauczycieli specjalistów
    z naszej szkoły oraz placówek specjalistycznych.

    Rodzaje wsparcia i prowadzący:

    - zajęcia matematyczne
    Jolanta Szymura, Sabina Krzątała

    - zajęcia przyrodnicze
    Alina Leśnik

    - zajęcia lingwistyczne z języka angielskiego
    Patrycja Kramarz

    - zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne
    Katarzyna Bigaj

    - zajęcia usprawniające motorykę małą
    Henryka Loska

    - zajęcia usprawniające motorykę dużą
    Katarzyna Suchoń

    - indywidualne specjalistyczne zajęcia terapeutyczne
    Joanna Kowalczyk

    Sabina Krzątała
    Tadeusz Śliwa
    Tomasz Macha
    Magdalena Błaszczyk
    Dagmara Tokarska

    indywidualne specjalistyczne zajęcia z surdopedagogiem
    Katarzyna Suchoń

    - indywidualne specjalistyczne zajęcia z tyflopedagogiem
    Katarzyna Suchoń

    - zajęcia logopedyczne
    Mirella Widera

    - rehabilitacja ruchowa
    Aneta Liebner,
    Anna Żytkowska – Macha

    - arteterapia
    Katarzyna Bigaj

    Wszelkie  informacje związane z Projektem „Szkoła otwarta na wiedzę” można uzyskać
    u prowadzących zajęcia oraz bezpośrednio u koordynatora – Sabiny Krzątały.

    http://www.sp5.mikolow.eu/wp-content/uploads/2017/11/rpo_logotypy.png

    Zapraszamy do galerii zdjęć z zajęć: