• Kadra pedagogiczna

    •  

     Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego:
     - mgr Tomasz Macha

      

     Nauczyciele przedszkola:

     Grupa JEŻYKI (3-latki):

     - mgr Mirela Buba
     - mgr Dagmara Tokarska 


     Grupa  ZAJĄCZKI (4-latki):
     - mgr Anna Abramczyk
     - mgr Magdalena Kąkol

     Grupa  MISIE (5-latki):
     - mgr Beata Zasucha
     - mgr Danuta Szczygieł - nauczyciel wspomagający

     Grupa SOWY (6-latki):
     - lic Alina Leśnik

     - mgr Magdalena Kąkol


     Nauczyciele szkoły:


     Oddział I - oddział integracyjny
     - mgr Mirella Widera

     - mgr Katarzyna Bigaj - nauczyciel wspomagający

     Oddział II
     - mgr Sabina Krzątała


     Oddział III a - oddział integracyjny
     - mgr Henryka Loska
     - mgr Katarzyna Ziach -
     nauczyciel wspomagający


     Oddział III b
     - mgr Jolanta Szymura
      

     Nauczyciel języka angielskiego - mgr Patrycja Kramarz

            Katechetka: - mgr Joanna Bubała

     nauczyciel gimnastyki korekcyjnej - mgr Joanna Golus

     nauczyciele świetlicy "Świetliki" - mgr Justyna Wycisło, mgr Anna Kamycka

     pedagog - mgr Emilia Mokrzycka

     logopeda - mgr Jolanta Zwyrtek (przedszkole), mgr Mirella Widera (szkoła)

     psycholog - mgr Katarzyna Maciejak

     bibliotekarz - mgr Sabina Krzątała