• Wychowawcą jest mgr Mirela Buba,

    nauczycielki dochodzące

    mgr Magdalena Kąkol

    mgr Sabina Szindler